Tipařem může být kdokoliv za podmínek, že je občanem ČR, který dosáhl dospělosti a má běžný bankovní účet vedený v ČR.